tuchengsm.com
当前位置:首页>>关于藏多音字注音并组词的资料>>

藏多音字注音并组词

蕴藏 yùn cáng 行藏 xíng cáng 藏拙 cáng zhuō 贮藏 zhù cáng 珍藏 zhēn cáng 宝藏 bǎo zàng

和 [hé]1. 相安,谐调:~美.~睦.~谐.~声.~合(a.和谐;b.古代神话中象征夫妻相爱的两个神).~衷共济.2. 平静:温~.祥~.~平.~气.~悦.~煦.惠风~畅.3. 平息争端:讲~.~约.~议.~亲.4. 数学上指加法运算中的得数:二加二的

①cáng 藏书 zàng 藏医 ②bó 漂泊 pō 血泊 ③chā 胡子拉碴 chá 碴手 ④zǎi 千载难逢 zài 载歌载舞

藏 cáng 躲藏,藏匿 zàng 宝藏,库藏 重 chóng 重复,重新 zhòng 重力,重量 倒 dào 倾倒,倒车 dǎo 摔倒,倒下

zang西藏cang藏书

qiang\/三声勉强 qiang/二声强悍强烈 jiang四声倔强

藏 1. 藏 [cáng]:埋藏.包藏.藏奸.藏匿.隐藏.蕴藏.藏污纳垢.收藏.藏品.藏书.储藏. 2. 藏 [zàng]:藏府.宝藏.道藏.大藏经.三藏.藏族. 便 1. 便 [biàn]:便当.便利.便道.便民.便宴.便衣.便函.简便.便宜.随便.大便.便秘 2. 便 [pián]:大腹便便.便嬖.便佞 奇 1. 奇 [qí]:奇闻.奇迹.奇志.奇观.奇妙.奇巧.奇耻大辱.奇兵.奇计.奇袭.出奇制胜.奇怪.惊奇.不足为奇. 2. 奇 [jī]:奇数.奇羡.有奇.

zang 西藏 cang 捉迷藏

藏字多音字组词 :藏书、躲藏、埋藏、储藏、蕴藏、收藏、珍藏、宝藏、贮藏、藏匿、潜藏、窖藏、藏蓝、藏族、掩藏、私藏、冷藏、藏历、库藏、三藏、藏踪、窝藏、藏香、昂藏、藏拙、暗藏、藏青、馆藏、藏戏、藏锋、道藏、包藏、行藏、释藏、藏掖、矿藏、藏奸、遮藏、藏躲、匿藏

藏cáng 躲藏,藏匿zàng 宝藏,库藏重chóng 重复,重新zhòng 重力,重量倒dào 倾倒,倒车dǎo 摔倒,倒下

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tuchengsm.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com