tuchengsm.com
当前位置:首页>>关于察成语的资料>>

察成语

【察今知古】 【察察而明】 【察察为明】 【察察为智】 【察己知人】 【察见渊鱼】 【察言观色】 【察颜观色】 【察言辨色】 【察其所安】 【体察民情】 【洞察一切】 【洞察秋毫】 【洞察其奸】 【明察暗访】 【明察秋毫】 【疑今察古】 【原始察终】 【观色察言】 【观形察色】 【观貌察色】 【彰往察来】 【申形察势】 【析微察异】 【人至察则无徒】 【习而不察】 【习焉不察】 【仰观俯察】 【知人善察】 【家至户察】 【远见明察】 【日亲以察】 【明廉暗察】 【端倪可察】 【静观默察】 【君子不为苛察】 【疑似之迹,不可不察】

察察而明 察察为明 察己知人 察见渊鱼 察今知古 察言观色 察言观行 察颜观色

察言观色 察颜观色 察察为明 察见渊鱼 察察而明 察今知古 察己知人 察言观行 明察秋毫 洞察其奸 明察暗访 洞察秋毫 察察为明 微察秋毫 察察而明 洞察一切 析微察异 洞幽察微 聆音察理 观风察俗 观形察色 观貌察色 习焉不察 静观默察 习而不察 亟疾苛察 习焉弗察 端倪可察 家至户察 仰观俯察 明廉暗察

成语什么什么什么察 :明廉暗察、静观默察、亟疾苛察、端倪可察、家至户察、习焉不察、仰观俯察、习焉弗察、习而不察

观察,察觉,警察,察言观色,察验,察察,察察为明,察访,察觉,查看,察纳

暗察明访 观貌察色 明察秋毫之末,而不见 析微察异 微察秋毫 明廉暗察 明察秋毫之末,而不见舆薪 家至户察 观形察色 观风察俗 察言观行 察察而明 仰观俯察 习焉不察 明察秋毫 明察暗访

明廉暗察、静观默察、亟疾苛察、日亲以察、众人察察、习焉不察、众恶必察、端倪可察、仰观俯察、家至户察、知人善察、远见明察

习焉不察 习焉弗察 习而不察 亟疾苛察 仰观俯察 家至户察 明廉暗察 端倪可察 静观默察

察言观色

察言观色chá yán guān sè [释义] 察;观:仔细看;言:话;色:脸色.琢磨别人说的话;观察人的脸色.以揣度对方的心意.[语出] 《论语颜渊》:“夫达也者;质直而好义;察言而观色;虑以下人.” [正音] 色;不能读作“shǎi”.[辨形] 察;不能写作“查”.[近义] 察颜观色 鉴貌辨色 [用法] 用于从观察人的说话和脸色来揣摩别人的心思.一般作谓语、定语、状语.[结构] 联合式.[例句] ①他善于~;了解一个人的品行和内心. ②他善于~;投人所好;因此深得主人的欢心.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tuchengsm.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com