tuchengsm.com
当前位置:首页>>关于登高拼音版朗读的资料>>

登高拼音版朗读

登(dēng)高(gā 唐(táng)杜(dù)甫(fǔ) 风(fēng)急(jí)天(tiān)高(gāo)猿(yuán)啸(xiào)哀(āi),渚(zhǔ)清(qīng)沙(shā)白(bái)鸟(niǎo)飞(fēi)回(huí).无(wú)边(biān)落(luò)木(mù)萧(

《dēnāo》《登高》fēnjítiānāoyuánxiàoāi,zhǔqīnshābáiniǎofēihuí.风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回.wúbiānluòmùxiāoxiāoxià,bùjìnchánjiānǔnǔnlái.无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来.wànlǐbēiqiūchánzuòkè,bǎiniánduōbìndúdēnt

《dēn āo》《登高》zuò zhě:dù fǔ 作者:杜甫 fēn jí tiān āo yuán xiào āi,zhǔ qīn shā bái niǎo fēi huí.风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回.wú biān luò mù xiāo xiāo xià,bù jìn chán jiān ǔn ǔn lái.无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来.wàn lǐ

曾经,青春是那般美好,犹如一缕明媚的阳光,温暖地照射在我的胸膛;曾经,青春是那般美好,犹如一缕淡淡的清风,卷落了人世凄凉和尘世哀伤.山温水软的江南,有着那些我们永远不会忘却的青春容颜,那些青春的容颜,也许是我们自己的;也许,是别人的.烟雨迷离中,我感到惆怅.

这是国际音标(如果要拼音,请追问) f di: tja:n g: jun i:au ai du: tsi: a: bai ni: fei huai u: bi:n lu mu: i:a: i:a: i:a:bu: di:n ta: di:a: gu:n gu:n lai wa:n li: bei tsi:u ta: zu k:bai ni:a:n du bi: du: d: tai di:a:n na:n ku: hen fn u:a: bi:n li:a:: dau i:n ti: dru di:ju bei

(赠人玫瑰,手留余香.如若,您对我的答复满意,请采纳,O(∩_∩)O谢谢~)

你的老师主要考虑了整篇的押韵,没有按现在的读音.其实读hui和bei也可以.没有规定.

与诸子登岘山 孟浩然 人世有代谢,往来成古今. 江山留胜迹,我辈复登临. 水落鱼梁浅,天寒梦泽深. 羊公碑尚在,读罢泪沾襟. 秋登兰山寄张五 孟浩然 北山白云里, 隐者自怡悦; 相望始登高, 心随雁飞灭. 愁因薄暮起, 兴是清秋发. 时见归村人, 沙行渡头歇. 天边树若荠, 江畔洲如月. 何当载酒来, 共醉重阳节 白日登山望烽火 李颀 白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河. 行人刁斗风沙暗,公主琵琶幽怨多. 野营万里无城郭,雨雪纷纷连大漠. 胡雁哀鸣夜夜飞,胡儿眼泪双双落. 闻道玉门犹被遮,应将性命逐轻车. 年年战骨埋荒外,空见葡萄入汉家.

读音:zhu第三声 具体原文如下:《登高》唐杜甫 风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回.无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来.万里悲秋常作客,百年多病独登台.艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯.

这个应以一种沧桑沉郁的语气来读,想像一位有志报国的诗人却沦落到如此地步,生活已自恶劣还受着群童的戏谑,但是却依旧心怀天下,高呼“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,这是何等的气概与胸怀啊!千年以后让人读来依旧让人心痛并敬畏!

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tuchengsm.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com