tuchengsm.com
当前位置:首页>>关于宫组词和拼音的资料>>

宫组词和拼音

宫阙 gōng què 宫商 gōng shāng 宫殿 gōng diàn 宫闱 gōng wéi 宫室 gōng shì 宫墙 gōng qiáng 宫掖 gōng yè 宫绦 gōng tāo 宫人 gōng rén 宫廷 gōng tíng 宫门抄 gōng mén chāo 宫娥 gōng é 宫调 gōng diào 宫刑 gōng xíng 宫观 gōng guàn 宫省 gō

拼音和组词如下:宫---- 、侯、--素------章、----盈、--脉、--栖、鸦gōng 、hóu 、sù 、zhāng 、yíng 、mò 、qī 、yā 宫、--宫殿 龙宫 宫女侯、---王侯 侯爵 侯门素、---朴素 素食 荤素章----、文章 章节 印章盈-----、充盈 盈利 丰盈脉、---脉搏 脉动 静脉栖、---栖息 栖止 栖身鸦,----寒鸦 鸦雀 乌鸦

召,召集zhào jí 臣,大臣dà chén 议,议论yì lùn 宫,皇宫huáng gōng 献,奉献fèng xiàn 诺,诺言nuò yán 典,字典zì diǎn 抄,誊抄téng chāo 罪,罪恶zuì è 怯,胆怯dǎn qiè 拒,拒绝jù jué 荆,荆棘jīng jí

官 左官bai 奏事官 做官当老爷 尊官 谘呈官 转官 追官勒停 州官du 逐官 爪牙官 遂官 宗官 主稿官 州官放火 属官 朱衣官 祝官 钟官 朱笔官票 致仕官zhi 秩官 治官 中军官 中官 中都官 只许州官放火,dao不许百姓点灯 执政官专 甄官井 正官 珠官 注官 之官 政官 芝麻官 浊官 谪官 真官 重官 责官 闸官 斋官 在身官 贼官 枝官 在官 诈官 直官属 月官

宫里的宫读音:gōng 宫拼音:gōng 释义:1、房屋(封建时代专指帝王的住所):宫室.宫廷.宫殿.宫观(guàn)(供帝王游乐的离宫;道教的庙宇).宫苑.宫刑.2、神话中神仙居住的房屋:天宫.龙宫.蟾宫.3、庙宇的名称:雍和宫.4、一些文化娱乐场所:少年宫.文化宫.扩展资料 汉字笔画:相关组词:1、迷宫[mí gōng] 门户道路复杂难辨,人进去不容易出来的建筑物.比喻充满奥秘不易探索的领域.2、宫殿[gōng diàn] 泛指帝王居住的高大华丽的房屋.3、天宫[tiān gōng] 神话中天神的宫殿.4、宫阙[gōng què] 帝王所居宫殿的总称.5、幽宫[yōu gōng] 深宫.

欧洲ou zhou 羞耻xiu chi 皇宫huang gong 荒芜 huang wu 尘土chen tu 素食su shi 挖苦wa ku

宫商天宫后宫宫主宫冷宫六宫宫亭宫保夏宫固宫坎宫主宫储宫下宫公宫合宫一宫亳宫太宫东宫宫储司宫丹宫保宫变宫宫傅宫坛佛宫南宫宫坊宫仗增宫二宫宫厨借宫宫众交宫宫令宫县僧宫女宫宫使儒宫宫司守宫妻宫兔宫上宫宫卫中宫卑宫宫体北宫宫垣宫卿垣宫冯宫云宫宫刑学宫宫城宫乐九宫仙宫地宫刮宫壁宫宫判宫事大宫倾宫别宫命宫周宫宫军内宫宫人宫叶填宫宫台墉宫宫功宫堂吴宫偏宫七宫子宫宫声宫壶三宫宫宫墙宫丁宫吕宫仪两宫宫合宫后宫割宫墨

宫 gōng 房屋(封建时代专指帝王的住所):宫室.宫廷.宫殿.宫观(gu )(a.供帝王游乐的离宫;b.道教的庙宇).宫禁.宫苑.宫刑. 神话中神仙居住的房屋:天宫.龙宫.蟾宫. 庙宇的名称:雍和宫. 一些文化娱乐场所:少年宫.文化宫. 天文上黄道分为十二宫,每一宫三十度. 中国古代五音之一,相当于简谱“1”. 指“子宫”(妇女生殖器官). 姓. 笔画数:9; 部首:宀; 笔顺编号:445251251

1. 省(sheng,三声):省份、省城;2. 省(xing,三声):省亲、反省.

院 [ yuàn ] 院长 院士 学院 院校 院子 场院 四合院儿 庭院 法院 国务院 科学院 博物院 电影院 院校 高等院校 住院 出院 医院 院某某 院试 [ yuàn shì ] 禁院 [ jìn yuàn ] 禅院 [ chán yuàn ] 别院 [ bié yuàn ] 宅院 [ zhái yuàn ] 春院 [ chūn yuàn ] 谏院 [ jiàn yuà

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tuchengsm.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com