tuchengsm.com
当前位置:首页>>关于七步诗的资料>>

七步诗

《七步诗》 三国.魏[曹植] 煮豆持作羹,漉菽以为汁.【也有作“漉豉以为汁”】 萁在釜下燃,豆在釜中泣. 本自同根生,相煎何太急? 版本二(后人缩略版) 煮豆燃豆萁,豆在釜中泣. 本是同根生,相煎何太急?

七步诗 【三国曹魏】曹植 煮豆燃豆萁,漉豉以为汁.萁在釜下燃,豆在釜中泣.本是同根生,相煎何太急.根据《三国演义》记载:“文帝(曹丕)尝令东阿王(曹植)七步中作诗,不成者行大法(杀),应声便为诗……帝深有惭色.”该诗千百年来一直脍炙人口,历传不衰.

《七步诗》原文 煮豆持作羹, 曹植七步诗--西洋油画漉菽以为汁. 萁在釜下燃, 豆在釜中泣. 本自同根生, 相煎何太急? 《七步诗》现代版本 煮豆燃豆萁, 豆在釜中泣. 本自同根生, 相煎何太急?编辑本段注释译文 【注释】 持:用来.

七步诗 曹 植 煮 豆 燃 豆 萁,豆 在 釜 中 泣.本 是 同 根 生,相 煎 何 太 急?[注释]1.釜(fǔ):古代的一种锅.2.煎:煎熬,隐喻迫害.-------------------------------------------------------------------------------- [简析] 据《世说新语文学》记载:曹植的哥哥曹

七步诗 [三国魏]曹植 zhǔ dòu rán dòu qí 煮 豆 燃 豆 萁 , lù chǐ yǐ wéi zhī 漉 豉 以 为 汁 . qí zài fǔ xià rán 萁 在 釜 下 燃 , dòu zài fù zhōng qì 豆 在 釜 中 泣. běn shì tóng gēn shēng 本 是 同 根 生, xiāng jiān hé tài jí 相 煎 何 太 急 .

七步诗 [三国魏]曹植 煮豆持作羹, 漉豉以为汁. 萁在釜下燃, 豆在釜中泣. 本自同根生, 相煎何太急.

七步诗[三国魏] 曹植煮豆燃豆萁,豆在釜中泣.本是同根生,相煎何太急?注释持:用来.羹:用肉或菜做成的糊状食物.漉:过滤.豉(菽):豆.这句的意思是说把豆子的残渣过滤出去,留下豆汁作羹.萁:豆类植物脱粒后剩下的茎.釜:锅.[3] 译文豆秸在锅下燃烧着,豆子正在锅里哭泣.本来我们是同一条根上生长出来的,我们为何要自相残杀呢?

据《世说新语.文学》中说,曹丕做了皇帝以后, 对才华横溢的胞弟曹植一直心怀忌恨,有一次,他命曹植在七步之内作诗一首,如做不到就将行以大法(处死),而曹植不等其话音落下,便应声而说出六句诗来,就是上面的这首脍炙人口的诗.因为限止在七步之中作成,故后人称之为《七步诗》.据说曹丕听了以后“深有惭色"不仅因为曹植在咏诗中体现了非凡的才华, 具有出口成章的本领,使得文帝自觉不如,而且由于诗中以浅显生动的比喻说明兄弟本为手足,不应互相猜忌与怨恨,晓之以大义,自然令文帝羞愧万分,无地自容.

曹植 (192~232),三国时魏国诗人.沛国谯(今安徽省亳州市)人.字子建.他是曹操与武宣卞皇后所生第三子.曹植自幼颖慧,年10岁余,便诵读诗、文、辞赋数十万言,出言为论,下笔成章,深得曹操的宠信.曹操曾经认为曹植在诸子

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tuchengsm.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com