tuchengsm.com
当前位置:首页>>关于五上口算训练答案全部的资料>>

五上口算训练答案全部

一 12*3= 15*7= 10*8÷16=二 56+47= 37*3= 649-112=三 75÷5= 17*15= (159+97)÷16 +10= 3*4*5= 73*137=答案:(一)36 ,105,5 (二)103,111,537(三)15 ,255,16

1.45+15*6= 135 2.250÷5*8=400 3.6*5÷2*4=60 4.30*3+8=98 5.400÷4+20*5= 200 6.10+12÷3+20=34 7.(80÷20+80)÷4=21 8.70+(100-10*5)=120 9.360÷40= 9 10.40*20= 800 11.80-25= 55 12.70+45=115 13.90*2= 180 14.16*6= 96 15.300*6=

2.8*0.4= 1.12

1.7*0.4=0.68 5*0.02=0.1 14-3.6=10.4 2.1÷0.7=3 6÷0.12=50 0.35*1000=350 4÷0.25=0.16 8.4÷0.12=700 6*1.4=8.4 9.2+8.8=18 2.5*0.4=1 16.4+8.6=256÷12=0.5 24÷30=0.8 0.67-0.58=0.09 6.4÷1.6=4 531-87=444 13-3.1=9.94*0.125=0.5 5÷25=0.2 4.5*0.2=0.9 7*0.06=0.24

0.75÷15= 0.4*0.8= 4*0.25= 0.36+1.54= 1.01*99= 420÷35= 25*12= 135÷0.5= 3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2= 1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 = 3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 = 0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6*0.4= 4.9*0.7=

自己做才是最好的,不好老是依靠别人

4.5*6=?6-4.05=?8.4÷0.7=?3.67+6.13=?0.5*1.2=?0.55÷1.1=?5.42+7.5*1.6=?0.25*1.7*0.4=?7.86-4015-2.85=?0.125*32*2.5=?4.5*6=?6-4.05=?8.4÷0.7=?3.67+6.13=?0.5*1.2=?0.55÷1.1=?5.42+7.5*1.6=?0.25*1.7*0.4=?7.86-4015-2.85=?0.125*32*2.5=?你好像提过此问题,还没解决吗?

(1)2.9 * 0.5 = 答案:1.45 (2)5.9 * 0.2 = 答案:1.18 (3)3.6 * 7 = 答案:25.2 (4)4.3 * 0.3 = 答案:1.29 (5)5.9 * 9 = 答案:53.1 (6)9.4 * 9 = 答案:84.6 (7)7.5 * 6 = 答案:45 (8)1.3 * 3 = 答案:3.9 (9)3.8 * 7 = 答案:26.6 (10)4.7 * 5 = 答案:23.5 (11)

gmcy.net | gpfd.net | pdqn.net | xyjl.net | jtlm.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tuchengsm.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com